fbpx

אתר הבית של חולי CML

משמעות עליה של 0.5 לוג ברמת RT-PCR כמותי

עליה של חצי לוג  ב-RT-PCR כמותי ברמות BCR-ABL כטריגר לאנליזת מוטציה בדומיין קינז

 

ביצוע של RT-PCR עבור רמות BCR-ABL היא טיפול סטנדרטי לניטור חולים עם CML הנמצאים על טיפול במעכב abl קינז. מוטציות ב-KD(דומיין קינז) של BCR-ABL הן המנגנון הכי שכיח של עמידות נרכשת לתרופה.

 

מנקודת מבט פרקטית, חשוב לבסס טריגר  PCR עבור ניתוח מוטציה, שמספיק רגיש, בעוד שנמנעים משיעור גבוה של תוצאות שהן מטעות. במחקר אחד, עליה יחידה של פי 2 (0.3 לוג) ברמות השעתוק שלBCR-ABL ניבאו מוטציות ב-61%. אך התוצאות לא אושרו על ידי מחקר דומה.

 

על כן החוקרים ניתחו את הקורולציה בין עליה קצת יותר זהירה של חצי לוג ברמות RQ-PCR ובין אבחון מוטציה בקבוצה, שכללה חולים עםCML המטופלים בגליבק. החיפוש במאגרי הנתונים מצא 273 דגימות (מ-150 חולים) עם עליה ברמות של  RQ-PCR של חצי לוג או יותר מזה. ניתוח מוטציה הושלם ב-54 דגימות.

 

מוטציות KD אובחנו ב-11 דגימות (25%) וכללו : L248V, G250E, Y253H, E282G, E292V, T315I (n=2), F359V+H396R, V379I, F382L, F482S. (אלו מספרי זיהוי שנתנו למוטציות השונות-קימות כיום כ- 40 סוגי מוטציות ידועות.

שיעור מוטציות דומה אובחן על ידי שימוש בטריגר של עליה של 0.1 לוג ברמות RQ-PCR (4 מוטציות מתוך 19 דגימות כשירות – 21%), אך עם רמת טריגר גבוהה זו, 7 חולים עם מוטציות היו מוצאים מהאבחנה.

 

לאחר מכן, החוקרים ניתחו את הסיכון לרילפס על פי אבחון מוטציה. 44 הדגימות עם עליה ברמות RQ-PCR של יותר מחצי לוג נלקחו מ-34 חולים שונים. ל- 11 מתוך 34 חולים אלה הייתה התקדמות ציטוגנית והמטולוגית בזמן ניתוח המוטציה ו-7 אף פעם לא השיגו תגובה ציטוגנית חלקית (מתחת ל-65%). מתוך שאר 16 החולים הכשירים, 9 עברו רילפס בחציון של 5.8 (טווח בין 2.6 ל-17) חודשים לאחר אבחון המוטציה.

 

חופש מהתקדמות המחלה היה קצר יותר בחולים עם עליה ברמת RQ-PCR של חצי לוג בהשוואה לחולים ללא (34 חודש מהתחלת imatinibמול חציון הישרדות שלא הושג,

 

לסיכום, עליה של חצי לוג ברמות BCR-ABL קשורה עם אבחון מוטציה ב-25% מהדגימות, דבר המניב עליה משמעותית בסיכון לרילפס ויכולה להיות בשימוש כטריגר פרקטי עבור ריצוף KD. כיום מבוצע ניתוח של דגימות נוספות על מנת לקבוע את רמת הטריגר האידיאלי שמייעל רגישות וספציפיות.

לתזכורת בארץ מתבצעים בדיקות מוטציות רק בבית החולים שיבא אצל פרופ גדעון רכבי.

 

דפים

יצירת קשר

© 2021, כל הזכויות שמורות ל- עמותת חולי CML בישראל