fbpx

אתר הבית של חולי CML

תודות

תודה חמה ליועצות הרפואיות של העמותה, פרופ' דינה בן יהודה ופרופ' פיה רענני,  ולדר' מיה קורן מיכוביץ על עזרתן בכתיבת החומר הרפואי ובדיקתו, על מנת לוודא שכל המידע הרב הכלול באתר הינו מדויק ככל שאפשר.

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

תודה מקרב לב לבית חולים לניאדו בנתניה, שאימץ אותנו החל מפברואר 2001, וארח אותנו במפגשים החודשיים בחום רב, ונתן לנו הרגשה שיש לעמותה בית. תודה על האירוח החם, הכיבוד וכל השירותים של אנשי המחשב.

תודות מיוחדות ואישיות למתילדה מנהלת יחסי הציבור של בית החולים, וליוסי מנהל המשק על היחס החם לעמותה ולחבריה.

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

תודה חמה לחברת הוועד של העמותה, תמי קימלמן ולבעלה עודד, על הזמן הרב, הרצון וההשקעה בתרגום חומרים ומאמרים מאנגלית לעברית  כדי שנוכל לכלול אותם באתר

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

תודה לחברי העמותה אליעזר אהרון שלום ויאיר בר דוד על עזרתם בכתיבת חלק מהמאמרים באתר.

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

תודה חמה לחברות התומכות בפעילות המגוונת של העמותה במשך כל השנה:

חברת נוברטיס- התורמת והתומכת העיקרית בעמותה מיום היווסדה.

חברת בריסטול מאיירס סקויב

חברת מדיסון

חברת פייזר

*    *    *     *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

דפים

יצירת קשר

© 2021, כל הזכויות שמורות ל- עמותת חולי CML בישראל