fbpx

אתר הבית של חולי CML

סיכום מכנס שנתי של האגודה לזכויות החולה

זהו סיכום שכתב חברינו אליעזר אהרון שלום מהכנס השנתי של העמותה לזכויות החולה, שהתקיים בחודש פברואר 2014 והתמקד בנושא של תרופות ביו-סימילר.

ב- 27/2/2014 בכפר המכבייה  התקיים הכנס השנתי של האגודה לזכויות החולה.

האגודה עוסקת בקידום נושא זכויות החולה, בסיוע במימוש זכויות רפואיות ופועלת לקידום השיוויון בבריאות. חשוב שחברי העמותה יכירו ארגון זה , ובמידת הצורך יוכלו להיעזר בו .

לאגודה אתר אינטרנט   patients-rights.org  פייסבוק בו ניתן למצוא מידע וכן דרכי קשר לאגודה.   

 

בכנס השתתפו נציגי משרד הבריאות, רופאים בכירים, מנכלי קופת החולים הכללית ומכבי, חברי כנסת  ונציגי עמותות המקדמות נושאי בריאות בין הייתר עמותות חולים.

 

בכנס היו הרצאות על עמדת הגופים השונים בנושא תרופות הביו סימלר  (תרופה ביולוגית דומה). הכוונה במינוח זה היא לכללים ולמחקרים אותם יבצעו החברות הגנריות בהכנסת תרופה תואמת לתרופות מן הסוג הביולוגי . תרופות המבוססות על חלבונים , או מולקולות מאד מורכבות  שכיום הן עדיין תחת פטנט. יש לציין כי ב- CMLאין עדיין תרופות או טיפולים רשומים מהסוג הזה בארץ.

 

מה יקרה לחולים לאחר רישום  תרופות ביו-סימילר , למי יהיה הרופא רשאי לתת את התרופה הגנרית כתחליף לתרופת המקור ? האם יותר לקופת החולים להחליף לחולה מטופל/מאוזן את התרופה האתית (המקורית) בתרופה הביו-סימילר (הגנרית) ? העלויות הצפויות בהוצאה לטיפול במעבר לתרופת הביו סימילר לקטון בכ- 30%  בלבד, אבל תרופות אלו יקרות במיוחד ולכן החיסכון לכלל מערכת הבריאות בהוצאה לטיפול  תקטן בשיעור ניכר.

העמדה המתגבשת היא שחולים שהחלו בטיפול בתרופת המקור והם מיוצבים , ישמר בהם הרצף הטיפולי בעוד שלחולים חדשים השיקול הרפואי הוא שיכריע איזו תרופה יקבלו.

בנושא ההצמדות לטיפול של החולים הציגו נציגי קופות החולים את יכולותיהם לספק לרופא המטפל מידע על ההצמדות החולים לטיפול התרופתי והשלכותיו על החולים באמצעות שליפת המידע הקיים במאגרי המידע . הקריטריון להצמדות הוא הרכש של התרופות החולים. בעידן בו הנתונים ממחושבים המידע יכול להיות מסופק לתיק החולה ומכאן מעקב יותר ברור על החולים שאינם נצמדים לטיפול. מסתבר שבמחלות רבות ההצמדות לטיפול היא נמוכה וכי לעצם מהלך התערבותי של הצוות הרפואי, יצירת הבנות עם החולה והתאמה אישית של הטיפול משתפרת מאד ההיענות החולים בהצמדות לטיפול.

קופ"ח מכבי הציגה פיילוט לשיפור בריאות החולים באמצעות טכנולוגית רפואה מרחוק. מכבי הקימה מרכז טיפול מרחוק, בו משולב צוות רפואי הכולל רופא אחות רוקח וכו' עם טכנולוגית שיחה בוידאו , לסיוע ובקרה לחולים בקהילה.

ראשי הקופות הציגו את הגירעון התקציבי במערכת הבריאות, את מדיניות האוצר באי הקצאת המשאבים למערכת המחויבת באספקת שירות על פי חוק , חרף הגידול באוכלוסיה.  מדיניות המביאה לקריסת השרות הרפואי הציבורי ולקריסת בתי החולים, שתקציבם מושתת על תקציב הקופות.

מנכ"ל הכללית הביא בשורה לתושבי הדרום כי חרף התעלמות האוצר מהצורך לתקצב מחלקה שיקומית בדרום , הקופה תפתח על חשבון כספי תרומות שגייסה ומתוך תקציבה השוטף, מחלקה שיקומית בבית החולים סורוקה, בשל הצורך לתת מענה לתושבי הדרום.

הבעיה הנצפית היא גיוס כח אדם מיומן בשל חוסר הכשרה של כוח אדם , אחיות רופאים ושאר מקצועות העזר בתחום השיקום בארץ.

דר אידלמן יו"ר אר"י הציג את הצעת החוק החדשה אשר מטרתה הקטנת התופעה של הרפואה המתגוננת. עיקר החוק  יאפשר לרופא ביוזמתו חשיפה של טיפול שגוי או רשלני. חשיפה זו תאפשר לרופא להתנצל בפני החולה ומצד שני תקנה לרופא חסינות מפני תביעה. לדעת מגישי ההצעה: היא תמנע את הרפואה המתגוננת של הרופאים, שנפוצה כל כך היום ופוגעת במערכת הבריאות ובחולים. המתנגדים לחוק רואים בו ניסיון להעניק תעודת ביטוח לכל רופא שמחדליו פגעו בחולים.

 

סיכם אליעזר אהרן-שלום

 

 

דפים

יצירת קשר

© 2021, כל הזכויות שמורות ל- עמותת חולי CML בישראל