fbpx

אתר הבית של חולי CML

מעקב ובדיקות

מדידת תגובה לטיפול

על הרופא לבצע מעקב אחר התגובה שלך לטיפול התרופתי ב- CML, הן בביצוע בדיקת דם והן בבדיקת מח עצם. זהו חלק קריטי וחשוב בכל הקשור לטיפול בחולי CML.

תוצאות הבדיקה שלך מסייעות לרופא שלך לקבוע האם:

 • להגדיל את מינון התרופה בניסיון לקבל תגובה טובה יותר.
 • להוריד מינון התרופה או להפסיקו לזמן קצר בגלל תופעות לוואי.
 • להחליף לתרופה אחרת או לתת צירוף תרופות שונה על מנת לשלוט טוב יותר על ה- CML.
 • להחליף לתרופה אחרת או לתת צירוף תרופות שונה על מנת לשלוט טוב יותר על תופעות לוואי.

הרופא המטפל מודד את התגובה שלך לתרופה תוך שימוש בהנחיות איגוד ההמטולוגים האירופאי לתגובה לטיפול התרופתי ב-CML בשנה הראשונה.

הרופא המטפל מודד באופן סדיר את כמות הכדוריות האדומות, הלבנות, הטסיות ותאי CML שלך בדם. הוא משווה את המספרים הללו לתוצאות שהתקבלו במעבדה בעת התחלת הטיפול.

לוח זמנים לבדיקות

הרופא שלך ינטר את תגובתך לטיפול עם TKI על ידי בדיקות. חלק מהמטופלים מגיבים היטב וממשיכים בטיפול שנוטלים. מטופלים אחרים אינם מגיבים בצורה מיטבית לטיפול או עלולים לפתח עמידות ל- TKI שהם נוטלים, וזקוקים להחלפת טיפול. ולבסוף, ישנם מטופלים הזקוקים להחלפת טיפול מכיוון שהם אינם יכולים לסבול את הטיפול שהם נוטלים.
במדינות רבות, בדיקה מולקולרית באיכות גבוהה היא זמינה. אין יותר צורך בבדיקות ציטוגניות כדי לנטר את התגובה לאחר שהושגה רמיסיה ציטוגנית מלאה. יש לעשות שימוש ב- PCR כמותי בכל מקום בו הדבר ניתן, כדי לספור את סך כל תעתיקי BCR-ABL בדם.
לוח זמנים לבדיקות השונות על פי המלצות מומחי ה- ELN 2020
בדיקות דם  – בכל שבועיים עד להשגת תגובה המטולוגית מלאה. בדיקות תכופות יותר יידרשו במקרים מסוימים.
בדיקות מולקולריות – PCR כמותי
לפחות אחת לשלושה חודשים גם לאחר שהושג ואושר MMR . בדיקות תכופות יותר יידרשו במקרים מסוימים.
בדיקות ציטוגניות ממח העצם-  ניתוח אנליטי של ריצוף הכרומוזומים (CBA):
יש לבצע אך ורק במטופלים עם שחלוף לא שגרתי של חומר גנטי בין הכרומוזומים (נקרא גם טרנסלוקציות לא טיפוסיות), עם עותקים נדירים או לא נפוצים של BCR-ABL שלא ניתן לאמוד ב- PCR כמותי, או על מנת לשלול הפרעות כרומוזומליות אחרות במטופלים שאינם מגיבים, או במטופלים העמידים לטיפול, או במטופלים שמחלתם מתקדמת לפאזה מואצת או לפאזה בלאסטית.
היברידיזציה של פלורוסצנציה מקומית -FISH-
אולי תידרש במטופלים עם עותקים לא שגרתיים של הגן המשולב .BCR-ABL.
מטופלים אשר הגיעו ל- MMR הצליחו להשיג תגובה מצוינת. ואולם, להיות בנסיגה של המחלה אינו דומה להחלמה מן המחלה. אפילו אם הבדיקות אינן מצליחות למצוא כל עקבות של CML בתאים שלך,

הרופא שלך מבצע בדיקת מח עצם תקופתיות. לוח הזמנים לבדיקת מח עצם לפי המלצות איגוד ההמטולוגים האירופאי:

 • בדיקה ציטוגנטית של מח העצם בעת האבחנה. מכיוון שבישראל בדיקה מולקולרית באיכות גבוהה היא זמינה. אין יותר צורך בבדיקות ציטוגניות כדי לנטר את התגובה לאחר שהושגה רמיסיה ציטוגנית מלאה. יש לעשות שימוש ב- PCR כמותי בכל מקום בו הדבר ניתן, כדי לספור את סך כל תעתיקי BCR-ABL בדם.
 • מומלץ לבצע בדיקת מח עצם בכל פעם שמופיע שינוי בתגובה לטיפול התרופתי.

סוגי התגובה לטיפול

הרופא שלך בודק את התקדמותך על מנת לבחון את התגובות הבאות:

 • תגובה המטולוגית
 • תגובה ציטוגנית
 • תגובה מולקולרית.

תגובה המטולוגית. הרופא מבצע בדיקת דם הכוללת ספירת דם מלאה על מנת למדוד את מספר התאים הלבנים, תאים אדומים, הטסיות, רמת המוגלובין (חלבון בתאים האדומים הנושא חמצן) ורמת ההמטוקריט (כמות הדם שמכילה תאים אדומים).
תגובה המטולוגית מלאה. שפרושה שתאי CML לא-בוגרים אינם מתגלים בדם, רמת כדוריות הדם הלבנות כבר לא ברמה גבוהה, ספירת הטסיות ברמה רגילה (לא גבוהה) ונעלמה הגדלת הטחול. באופן כללי, מספר תאי
ה- CML יורד בדרך כלל לרמה של עשירית מכפי שהיה בתחילת הטיפול, מה שמכונה בשפה הרפואית" ירידה של לוג אחד.

תגובה ציטוגנית. אתה תעבור בדיקת מח עצם על מנת להשיג את התאים שאותם צריך לבדוק. בדיקת "פיש" במעבדה מודדת את מספר התאים שלהם יש כרומוזום פילדלפיה (Ph) וכן את האונקוגן Bcr-Abl.
תגובה ציטוגנית מלאה. פירושה שלא נמצאים יותר תאי CML בבדיקה (מספר התאים הנמדד המכיל את כרומוזום פילדלפיה וה- האונקוגן Bcr-Abl) בדם או במח עצם באמצעות בדיקת "פיש". כעת מוערך מספר תאי CML ברמה של 1/100 מהרמה שנמדדה בתחילת הטיפול, מה שנקרא בשפה הרפואית: ירידה של 2 לוגים.

תגובה מולקולרית. תאי הדם ומח העצם שלך עוברים בדיקה למדידת מספר התאים בעלי האונקוגן Bcr-Abl תוך שימוש בבדיקת PCR (בדיקת תגובת שרשרת של פולימר – רגישה ביותר). הרופא שלך מחפש את אחת משלושת התגובות הבאות:

 • ·תגובה מולקולרית חלקית שפרושה ירידה במספר התאים בעלי האונקוגן Bcr-Abl
 • תגובה מולקולרית משמעותית שפרושה שבדיקה כמותית של PCR מציינת ירידה של 3 לוג או יותר של BCR-ABL RNA או DNA בדם או במח עצם. ירידה של 3 לוג מבטאת ירידה של 1/1,000 או ירידה של פי 1000 של הרמות שנמדדו בתחילת הטיפול. תגובה זו מכונה בשפה הרפואית- MMR ואז בדיקת ה-PCR הכמותית תצביע על פחות מ- % 0.1 חלבון BCR-ABL.
 • תגובה מולקולרית מלאה שפרושה שבדיקה כמותית של PCR מציינת שאין נוכחות של BCR-ABL RNA אוDNA  בדם או מח עצם. תוצאה כזאת באופן כללי מעידה על ירידה בעומס הלוקמיה לרמה של 1/10,000 או פחות מתחת לערך שנמדד בתחילת הטיפול. שאר תאי ה- CML שבדיקת ה- PCR אינה מסוגלת לגלות מכונה בשם: "מחלה שיורית מזערית" . עליך לוודא שהרופא המטפל שלך משתמש בשרותי אותה מעבדה בכל פעם בה מתבצעת בדיקת PCR משום שהתוצאות יכולות להיות שונות ממעבדה למעבדה, או שהבדיקה מתבצעת במעבדה שמכוילת לסטנדרד הבינלאומי.

תגובה רצויה

חולי CML מגיבים לטיפול בדרכים שונות. אלו הם קווים מנחים לטיפול תרופתי ב- CML. תוצאות הבסיס שלך (רמות הבדיקה שלך בזמן האבחון) יכולות להשפיע על התגובה. אף על פי כן, הרופא המטפל שלך יעבוד באופן כללי להשגת הטיפול הנדרש במסגרות הזמן והקווים המנחים הבאים: (אלו המלצות רשת הלוקמיה האירופאית משנת 2020).

 

זמן תגובה אופטימלית אזהרות כשל
בעת האבחנה (אינו רלבנטי בשלב זה) הפרעות כרומזומליות נוספות בסיכון גבוה (ACA) בתאים עם כרומוזום פילדלפיה.
סיכון גבוה לפי דירוג .ELTS
(אינו רלבנטי בשלב זה)
ב-3 חודשים BCR-ABL פחות או שווה ל- 10% בבדיקת PCR. BCR-ABL יותר מ- 10% בבדיקת PCR. BCR-ABL גדול מ 10%-
בבדיקת PCR אם אושר בתוך 1-3 חודשים.
ב-6 חודשים BCR-ABL קטן מ 1%-
בבדיקת PCR.
BCR-ABL  בין  1-10% בבדיקת PCR BCR-ABL יותר מ- 10% בבדיקת PCR.
ב-12 חודשים BCR-ABL פחות או שווה מ- 0.1% בבדיקת PCR (הושג MMR)  BCR-ABL בין 0.1-1% בבדיקת PCR BCR-ABL יותר מ-1% בבדיקת PCR .
לאחר מכן, ובכל עת במהלך הטיפול BCR-ABL פחות או שווה מ- 0.1% בבדיקת PCR  BCR-ABL בין 0.1-1% בבדיקת PCR

* איבוד של MMR
יותר מ- % 0.1 בבדיקת PCR

BCR-ABL יותר מ-1% בבדיקת PCR .

* מוטציות עמידות
*הפרעות כרומוזומליות נוספות (ACA) בתאים עם כרומוזום פילדלפיה

* איבוד של MMR (רמת BCR-ABL גדול מ 0.1%- ) מצביע על כישלון לאחר TFR.
במטופלים השואפים ל- TFR , התגובה האופטימלית בכל עת היא  (BCR-ABL (MR4 נמוך מ- % 0.01
ניתן לשקול שינוי בטיפול במידה ולא הצלחת להשיג MMR לאחר 36 או 48 חודשים של טיפול.

בדיקת מוטציות

על המטופלים לדבר עם הרופא שלהם לגבי בדיקת מוטציות במקרים הבאים:

 • ·אי עמידה באבני דרך מקובלים של הטיפול.
 • ·איבוד תגובה המטולוגית או ציטוגנית למרות נטילת מינון מספק של TKI
 • ·במקרה של עליה כמותית ודאית (לא מוסברת) של פי 5 עד 10 ברמת PCR.
 • ·כאשר ישנה דאגה אודות יעילות התרופה (האם עושה את העבודה?)

אין צורך לערוך בדיקת מוטציות במטופל שמחליף תרופה כתוצאה מתופעות לוואי.

מטופלים חייבים לבדוק מעת לעת עם הרופא המטפל שלהם על מנת לוודא שהם עומדים באבני הדרך של הטיפול. מטופלים יכולים לקבל ייעוץ בעצמם או יכולים לבקש מהרופא שלהם לעבוד בעצה עם רופא מומחה ל- CML.

דפים

יצירת קשר

© 2021, כל הזכויות שמורות ל- עמותת חולי CML בישראל