fbpx

אתר הבית של חולי CML

הצוות והועד המנהל

ניהול העמותה

תמי קימלמן

מרחוב יצחק שדה 6 הרצליה

שרף גיורא

מרחוב אהוד מנור 5 דירה 2703 נתניה, טל: 050-7516690 – ניהול פרוייקטים

שרף סיגלית

מתאמת פעילויות העמותה, טלפון 050-6656525

וועד העמותה

יאיר בר-דוד

ייו"ר העמותה, רחוב הרדוף 20, להבים

גיל לדרמן

חבר ועד , רחוב וינשל 2 תל אביב

יחיאל מגן - עו"ד

חבר ועד, רחוב האחווה 5 א, הוד השרון

גיל ויונטה

חבר ועד, רח' אדני פז 46, חדרה.

שלמה יצחקיאן

חבר ועד, רחוב יום הכיפורים 20, חולון

ירון שחורי

חבר ועד, רחוב נבו ורוניקה 17, יהוד

עמי כרמון

חבר ועד, רחוב יגאל אלון 35, חיפה

אריאל שפירא

עו"ד- חבר ועד, פרדס חנה

חברי ועדת ביקורת

מאיה רוקח ויסמן- מבקרת פנים

יו"ר ועדת ביקורת

איילה קדוש - רואת חשבון

חברת ועדה

צוות מימוש זכויות

עו"ד דני לירן

מימוש זכויות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה, טל: 054-4653039

ירון שחורי

מימוש זכויות מול חברות ביטוח פרטיות. טל: 054-3547715

רואה חשבון של העמותה

רו"ח יניב מרדכי

ניהול העמותה

תמי קימלמן

מרחוב יצחק שדה 6 הרצליה

שרף גיורא

מרחוב אהוד מנור 5 דירה 2703 נתניה, טל: 050-7516690 – ניהול פרוייקטים

שרף סיגלית​

מתאמת פעילויות העמותה, טלפון 050-6656525

וועד העמותה

יאיר בר-דוד

ייו"ר העמותה, רחוב הרדוף 20, להבים

גיל לדרמן

חבר ועד , רחוב וינשל 2 תל אביב

יחיאל מגן - עו"ד

חבר ועד, רחוב האחווה 5 א, הוד השרון

גיל ויונטה

חבר ועד, רח' אדני פז 46, חדרה.

שלמה יצחקיאן

חבר ועד, רחוב יום הכיפורים 20, חולון

ירון שחורי

חבר ועד, רחוב נבו ורוניקה 17, יהוד

עמי כרמון

חבר ועד, רחוב יגאל אלון 35, חיפה

אריאל שפירא

עו"ד- חבר ועד, פרדס חנה

חברי ועדת ביקורת

מאיה רוקח ויסמן- מבקרת פנים

יו"ר ועדת ביקורת

איילה קדוש - רואת חשבון

חברת ועדה

צוות מימוש זכויות

עו"ד דני לירן

מימוש זכויות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה, טל: 054-4653039

ירון שחורי

מימוש זכויות מול חברות ביטוח פרטיות. טל: 054-3547715

רואה חשבון של העמותה

רו"ח יניב מרדכי

דפים

יצירת קשר

© 2021, כל הזכויות שמורות ל- עמותת חולי CML בישראל