fbpx

אתר הבית של חולי CML

דורותי (דוט) גולדשטיין

dotדורותי או כפי שכולנו כינינו אותו- דוט, הייתה הרוח החיה מאחורי הרעיון של הקמת קבוצת התמיכה של חולי CML. בשנת 2000 החלה מחלתה של דוט להתקדם לשלב המואץ. מכיוון שלא היה שום טיפול זמין בארץ לטפל במחלה בשלב זה ובגילה של דוט, בעזרתו של דר בולויק, מנהל המחלקה ההמטולוגית בנתניה, ובעזרת גיורא חולה שלו, סודר לדוט להצטרף לניסוי בתרופה חדשה שהראתה סימני יעילות מצויינים בניסויים קליניים אצל דר בראין דרוקר ממציא התרופה בפורטלנד בארה"ב. דוט נסעה לפורטלנד לתקופה של 7 חודשים וחזרה משם אדם חדש לחלוטין, הרבה יותר בריא כשהמחלה שלה נסוגה לשלב הכרוני והיא הרגישה כמעט בריאה. דוט ספרה לגיורא על מפגשים חודשיים עם החולים שהיו בניסוי, שארגן דר דרוקר בבית החולים, ועל האוירה המדהימה והאופטימיות ששררה במפגשים אלו, ובעקבות כך הוחלט להקים קבוצה דומה בבית החולים לניאדו. המפגש הראשון היה במרץ 2001 ומאז הכל כבר סיפור הצלחה, חברות, עזרה ומשפחה גדולה של חולי ה- CML בישראל.

דוט נפטרה מספר שנים לאחר מכן לא מהמחלה, אלא מסיבוך רפואי בריאות.

נזכור אותה תמיד בכסא הגלגלים עם האופטימיות והמרץ הבלתי נדלה.

דפים

יצירת קשר

© 2021, כל הזכויות שמורות ל- עמותת חולי CML בישראל