fbpx

אתר הבית של חולי CML

אבחון המחלה

קיימות שיטות לאבחון של CML:

1. אבחנה קלינית – ספירות דם לבנות גבוהותטסיות גבוהותלפעמים אנמיה וטחול מוגדל.

2. הסתכלות במיקרוסקופ על משטח צבוע מאפשר זיהוי ושלב המחלה.

3.בדיקות ציטוגנטיות מבוצעת על תאים שנלקחים ממיח העצם וביצועה כרוך באי נוחות וחדירה פולשנית לעצם האגן או עצם החזה.הבדיקה לוקחת זמן כי היא דורשת הסתכלות על כל תא ותא וחלוקתובבדיקה זו בודקים בדרך כלל כ 20-25 תאים והיא הבדיקה היחידה שמאפשרת לזהות שינויים כרומוזונליים נוספים אם ישנם.

4. FISH – בדיקה שנעשית גם במיקרוסקופ זרחני ומאפשרת לגלות את הגן הפגום ע"י אבחון צבעיםבדרך כלל נבדקים מסמאות של תאים ואפשר לבצע אותה על תאים שנלקחים מהדם ההקפי.

5. PCR – שימוש בביולוגיה מולקולארית שמאפשר זיהוי שארית מחלה מינימליתותכנון טיפול מכוון כנגד השינוי המולקולארי המוביל להתהוות ולהתפתחות המחלהטכנולוגיה זו מאפשרת לנו לזהות תא פגום אחד מתוך כמיליון תאים.

דפים

יצירת קשר

© 2021, כל הזכויות שמורות ל- עמותת חולי CML בישראל